Meerdere mogelijkheden

Naast een portret van één per­soon kunnen er ook meerdere mensen of een hele familie wor­den geportretteerd. Bovendien is het ook moge­lijk om een filmisch in memorian te laten maken ter nagedachtenis van een dierbare die is overleden. Tenslotte zijn overige korte reportages mogelijk waarbij een persoonlijk verhaal het onderwerp is; het verhaal ven een laureaat, de historie van een landgoed, een portret van een bijzonder dier b.v. een paard dat uw zeer dierbaar is of een bijzondere prestatie heeft verricht.